Ugrás a fő tartalomra

5700 Gyula, Szent István utca 38.


+ 36 66 / 561 421

Közérdekű adatok


Szakképzési Centrum logo

Szervezeti, személyzeti adatok

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

I. Szervezeti, személyzeti adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Gyulai Szakképzési Centrum

Székhely: 5700 Gyula, Szent István utca 38.
Telefonszám: +36 66 561 421
Központi elektronikus levélcím: titkarsag@gyszc.hu
A honlap URL-je: gyszc.hu
Ügyfélszolgálat elérhetősége: +36 20 373 7474, 5700 Gyula, Szent István utca 38.

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti struktúra

3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Kovács Zsuzsanna főigazgató
Telefon: +36 66 561 421,
postacím: 5700 Gyula, Szent István u. 38.,
e-mail: titkarsag@gyszc.hu

Simon István Tamás kancellár
Telefon: +36 66 561 432,
postacím: 5700 Gyula, Szent István u. 38.,
e-mail: istvan.simon@gyszc.hu

Jancsurák József főigazgató-helyettes
Telefon: +36 66 561 421,
postacím: 5700 Gyula, Szent István u. 38.,
e-mail: szfoigh@gyszc.hu

Papp Gáborné gazdasági vezető
Telefon: +36 66 561 420,
postacím: 5700 Gyula, Szent István u. 38.,
e-mail: gazdasag@gyszc.hu

Czeglédiné Szappanos Anita igazgató
Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 66 561 422,
postacím: 5700 Gyula, Szent István utca 38.,
e-mail: gyula@gyszc.hu 

Molnárné Juhász Annamária igazgató
Gyulai SZC Ady Endre – Bay Zoltán Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
Telefon: +36 20 985 2756,
postacím: 5720 Sarkad, Vasút u. 2.,
e-mail: sarkad@gyszc.hu

Ozsváth Zsuzsanna igazgató
Gyulai SZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 20 264 3242,
postacím: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20.,
e-mail: szarvas@gyszc.hu

Pörneki Attila igazgató
Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 20 411 8250,
postacím: 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.,
e-mail: oroshaza@gyszc.hu

Tóth Erika igazgató
Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 20 293 3163,
postacím: 5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.,
e-mail: devavanya@gyszc.hu

Hegyesi Sándor igazgató
Gyulai SZC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola
Telefon: +36 30 374 3013,
postacím: 5520 Szeghalom, Ady Endre u. 3.,
e-mail: szeghalom@gyszc.hu

4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Telefon: +36 20 373 7474, 
postacím: 5700 Gyula, Szent István utca 38.
e-mail: titkarsag@gyszc.hu

5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 66 561 420,
postacím: 5700 Gyula, Szent István utca 38.,
e-mail: gyula@gyszc.hu

Gyulai SZC Ady Endre – Bay Zoltán Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
Telefon: +36 66 218 908,
postacím: 5720 Sarkad, Vasút u. 2.,
e-mail: sarkad@gyszc.hu

Gyulai SZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 66 514 890,
postacím: 5540 Szarvas, Vajda Péter u. 20.,
e-mail: szarvas@gyszc.hu

Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 68 411 811,
postacím: 5900 Orosháza, Kossuth tér 1.,
e-mail: oroshaza@gyszc.hu

Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
Telefon: +36 66 585 110,
postacím: 5510 Dévaványa, Mezőtúri út 2.,
e-mail: devavanya@gyszc.hu

Gyulai SZC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola
Telefon: +36 66 218 909,
postacím: 5520 Szeghalom, Ady Endre u. 3.,
e-mail: szeghalom@gyszc.hu

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

 

8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

 

9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Gyulai SZC Harruckern János Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
www.harruckern.hu

Gyulai SZC Ady Endre – Bay Zoltán Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium
www.adybaygyszc.hu

Gyulai SZC Székely Mihály Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
www.szekelyszarvas.hu

Gyulai SZC Kossuth Lajos Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
www.oroshazagyszc.hu

Gyulai SZC Dévaványai Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium
dvki.sulinet.hu

Gyulai SZC Szigeti Endre Technikum és Szakképző Iskola
szeszi.net

10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

 

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Irányító szerv, fenntartó: Kulturális és Innovációs Minisztérium
1054 Budapest, Szemere utca 6.
https://kormany.hu/kulturalis-es-innovacios-miniszterium

Középirányító szerv: Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal,
1089 Budapest, Kálvária tér 7.
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=898&Itemid=265

 

  Szervezeti struktúra

Letöltés

  Alapító Okirat

Letöltés

Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Szervezeti és Működési Szabályzat

Minőségpolitikánk

A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézésének rendjéről szóló szabályzat

Panaszokkal és közérdekű bejelentésekkel kapcsolatos eljárásról szóló szabályzat

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és vármegyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

 

3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

 

4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 

5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

 

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

 

8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

 

9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

 

10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

 

11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

 

12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

 

13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

A kötelezően közzéteendő adatok nyilvánosságra hozatalának és a közérdekű adatok megismerésére irányuló kérelmek intézkedésének rendjéről szóló szabályzat

Gyulai Szakképzési Centrum
5700 Gyula, Szent István utca 38.
06 66 561-421
titkarsag@gyszc.hu

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

KIR statisztika 2019 KIR statisztika 2018 KIR statisztika 2017 KIR statisztika 2016

15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

 

16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

 

17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

 

18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet
a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

KözadatkeresőNemzeti Jogszabálytár

19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

 

20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

 

21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

 

22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

 

23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

 

24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

 

25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

 

 

Gazdálkodási adatok

III. Gazdálkodási adatok

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A közfeladatot ellátó szerv éves (elemi) költségvetései:
2024. évi elemi költségvetés
2023. évi elemi költségvetés
2022. évi elemi költségvetés
2021. évi elemi költségvetés
2020. évi elemi költségvetés I., 2020. évi elemi költségvetés II.
2019. évi elemi költségvetés I., 2019. évi elemi költségvetés II.
2018. évi elemi költségvetés
2017. évi elemi költségvetés
2016. évi elemi költségvetés

A közfeladatot ellátó szerv számviteli beszámolói:
2022, 202120202019201820172016

2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

2023. I. negyedév2023. II. negyedév,
2023. III. negyedév2023. IV. negyedév

2022. I. negyedév2022. II. negyedév,
2022. III. negyedév2022. IV. negyedév

2021. I. negyedév2021. II. negyedév
2021. III. negyedév2021. IV. negyedév

2020. I. negyedév2020. II. negyedév
2020. III. negyedév, 2020. IV. negyedév

2019. I. negyedév2019. II. negyedév
2019. III. negyedév2019. IV. negyedév

2018. I. negyedév2018. II. negyedév
2018. III. negyedév2018. IV. negyedév

2017. I. negyedév2017. II. negyedév
2017. III. negyedév2017. IV. negyedév

3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 

4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

2023. I. negyedév 5 millió forint feletti szerződések,
2023. II. negyedév 5 millió forint feletti szerződések,
2023. III. negyedév 5 millió forint feletti szerződések
2023. IV. negyedév 5 millió forint feletti szerződések

2022. I. negyedév 5 millió forint feletti szerződések,
2022. II. negyedév 5 millió forint feletti szerződések,
2022. III. negyedév 5 millió forint feletti szerződések,
2022. IV. negyedév 5 millió forint feletti szerződések

2021. I. negyedév 5 millió forint feletti szerződések,
2021. II. negyedév 5 millió forint feletti szerződések, 
2021. III. negyedév 5 millió forint feletti szerződések,
2021. IV. negyedév 5 millió forint feletti szerződések

2020. III. negyedév 5 millió forint feletti szerződések
2020. IV. negyedév 5 millió forint feletti szerződések

2019201820172016

5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 

7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Tájékoztató anyag a GINOP-5.2.4-16: „Gyakornoki program pályakezdők támogatására” programban való részvétel feltételeiről

14. sz. melléklet-összegezés Harruckern

14. sz. melléklet-összegezés Tisza Kálmán

KEHOP 7

KEHOP 8

8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési terv: 2023 202220202019, 2018, 20172016. I.2016. II.

Kazánház rekonstrukció: ajánlattételi felhívásszerződéstervezetútmutató és iratmintákbontási jegyzőkönyv.

 

ArchívumKIMIKK
Beiskolázási tájékoztatóEFOP 3.1.9-17-2017-00001GINOP-6.1.3-17-2018-00021Gyulai Szakképzési Centrum A Gyulai SzC Székely Mihály Kollégium épületenergetikai felújításaKEHOP 5.2.10-2016KEHOP 5.2.2- 16-2016-00067Szechenyi 2020 HarruckernSzechenyi 2020 Versenyképes IskolaTájékoztató füzet az alapszamákról

  • SZC logo fehér
  • Gyulai Szakképzési Centrum

   5700 Gyula, Szent István utca 38.

  • Telefon: + 36 66 / 561 421

   E-mail: titkarsag@gyszc.hu

   OM azonosító: 203069

   Felnőttképzési nyilvántartás száma: B/2020/001654


  2024Gyulai Szakképzési Centrum